JAK UCZYMY?

  • Nasze zajęcia prowadzimy w oparciu o metodę kognitywną z elementami metody komunikacyjnej, co pozwala skutecznie rozwijać wszystkie umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie, a także znajomość gramatyki, wzbogacanie zasobu słownictwa, poprawną wymowę.
  • Metoda kognitywna jest elastyczna, dzięki czemu możemy odpowiednio sformatować lekcje w stosunku do zapotrzebowania i możliwości konkretnej grupy słuchaczy.
  • Bazą metodyczną są podręczniki renomowanych ośrodków uniwersyteckich w Rumunii, które uzupełniamy materiałami dodatkowymi, opracowanymi ze szczególnym uwzględnieniem osób polskojęzycznych.
  • Używamy autentycznych materiałów: nagrania audio i video, artykuły z prasy i Internetu, których stopień trudności jest odpowiednio dobrany do poziomu grupy. Dyskutujemy na aktualne tematy oraz zagadnienia związane z kulturą, historią i zwyczajami Rumunii.
  • Na zajęciach dużo dyskutujemy, odgrywamy scenki rodzajowe, tak aby każdy słuchacz miał okazję zabrać głos.
  • Nasi native speakerzy znają język polski, dzięki czemu potrafią łatwiej zrozumieć problemy Polaków uczących się rumuńskiego.
  • Na kursach początkowych uczymy przede wszystkim rzeczy praktycznych, przydatnych w życiu codziennym czyli jak poradzić sobie w obcym kraju np. zamówić obiad w restauracji, kupić bilet, zapytać o drogę, wezwać pomoc. Na wyższych poziomach, kursanci ćwiczą umiejętność swobodnej rozmowy towarzyskiej na rozmaite tematy, poznają zwyczaje i ciekawe aspekty rumuńskiej kultury.
  • Uczymy nie tylko języka literackiego, wprowadzamy również zwroty z języka potocznego.