Na życzenie klienta organizujemy kursy języka rumuńskiego dostosowane do jego potrzeb:

Nasza oferta obejmuje:

  • kursy komunikacyjne i specjalistyczne, dopasowane do wymagań i specyfiki klienta
  • zajęcia prowadzone w grupach (maksymalnie 10 osób) i indywidualnie na różnych poziomach zaawansowania,
  • bezpłatne testy i rozmowy kwalifikacyjne mające na celu rozpoznanie poziomu językowego słuchaczy
  • przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych w zależności od typu kursu
  • stały monitoring postępów językowych w postaci testów w trakcie i na końcu kursu
  • raport oceniający, stanowiący analizę postępów językowych słuchacza i zawierający zalecenia dotyczące dalszego kształcenia.