Szkoła Językowa CALITATE powstała w 2008 roku, oferując stacjonarne kursy języka rumuńskiego, a także szkolenia dla firm i instytucji w Krakowie, a od 2015 roku również w Warszawie w siedzibie Rumuńskiego Instytutu Kultury. Jesteśmy jedyną szkołą językową w Polsce z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczeniu języka rumuńskiego jako języka obcego. Przez lata wypracowaliśmy nasze własne programy i metody nauczania osób polskojęzycznych oraz stworzyliśmy zespół lektorów uczących z pasją i zaangażowaniem. CALITATE oznacza po rumuńsku JAKOŚĆ i taki cel przyświeca naszej pracy.

Chcemy, by nauka języka rumuńskiego wykraczała poza sztywne ramy podręcznikowych schematów, by była lingwistyczną przygodą pozwalającą poznać bogactwo rumuńskiej kultury, literaturę i zwyczaje tego fascynującego kraju. Serdecznie zapraszam!

Joanna Kornaś-Warwas

__________________________________________________________________________________

Joanna Kornaś-Warwas, tłumaczka, założycielka szkoły CALITATE i propagatorka języka i kultury rumuńskiej w Polsce. Jest absolwentką filologii rumuńskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w latach 2006-2007 prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz międzywydziałowy lektorat języka rumuńskiego.  Od 2008 roku prowadzi zajęcia w szkole CALITATE, gdzie uczy grupy na wszystkich poziomach zaawansowania.

Jest współautorką rumuńsko-polskiego słownika tematycznego pod redakcją Constantina Geambaşu i Ewy Rossi („Lexic tematic român -polon”, Editura Paideia, Bukareszt 2002), na potrzeby którego opracowała słownictwo z dziedziny kultury i ekonomii. Współpracowała przy tworzeniu „Wielkiego słownika rumuńsko-polskiego” Haliny Mirskiej-Lasoty i Joanny Porawskiej (Wydawnictwo UJ, Kraków 2009).

Jest pomysłodawczynią warsztatów języka rumuńskiego odbywających się nieprzerwanie od 2008 roku w ramach Festiwalu Kultury Rumuńskiej w Krakowie.

Tłumaczy z zamiłowania literaturę piękną – poezję, prozę, dramat. Jest autorką przekładów najbardziej cenionych pisarzy rumuńskich, takich jak Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Dan Lungu, Varujan Vosganian. Laureatka Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poety Wolności za przekład tomu wierszy „Moja ojczyzna A4” Any Blandiany oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus Miasta Wrocław za przekład „Księgi szeptów” Varujana Vosganiana. W 2017 roku została uhonorowana nagrodą dla tłumacza przyznawaną przez rumuńskie czasopismo kulturalno-literackie „Observator cultural”.