Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez CALITATE Joanna Kornaś-Warwas z siedzibą w Krakowie.

Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CALITATE Joanna Kornaś-Warwas z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 33/45 w Krakowie (kod pocztowy 30-209).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do realizacji usług edukacyjnych, świadczonych przez Szkołę Językową CALITATE., zgodnie art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
 • przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
 • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, czat, telefon).
 • niezbędnym do przeprowadzenia testu poziomującego, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

Pracownicy CALITATE.

 • podmioty współpracujące z CALITATE., na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych.
 • firmy współpracujące z CALITATE, na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia działań marketingowych.
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 6 lat, w przypadku skorzystania z oferty edukacyjnej szkoły, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej.
 • do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych.
 • do momentu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, w przypadku zapytania przesłanego drogą elektroniczną.
 • od 2 lat w celach roszczeniowych do 10 lat w przypadku aplikowania do pracy w CALITATE –, gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez CALITATE. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.