main theme

Tłumaczenia pisemne


Rodzaje wykonywanych tłumaczeń

  • techniczne (instrukcje obsługi, opisy techniczne, projekty, katalogi, normy, schematy itp.),
  • humanistyczne (historia, literatura, historia sztuki, muzyka, religia itp.),
  • medyczne (artykuły naukowe, zaświadczenia lekarskie, informacje o przebiegu choroby i wynikach leczenia itp.),
  • ogólne (listy, korespondencja służbowa, oferty handlowe, informacje o działalności firmy itp.),
  • inne.

Tryby wykonywania tłumaczeń

  • zwykły - tłumaczenie do 5 stron standardowych w ciągu doby,
  • ekspresowy (cena wyższa o 50%) - tłumaczenie od 6 do 10 stron standardowych w ciągu doby,
  • superekspresowy (cena wyższa o 100%) - tłumaczenie powyżej 10 stron standardowych w ciągu doby, a także każde tłumaczenie wykonywane w dniu złożenia zlecenia.
 
W przypadku zleceń o objętości powyżej 50 stron możliwe jest zwiększenie liczby stron tłumaczonych w ciągu jednego dnia bez stosowania dopłat z tytułu trybu ekspresowego lub superekspresowego.
 
Ustalając termin wykonania tłumaczenia, nie bierze się pod uwagę dni wolnych od pracy.
 
Jedna strona standardowa tłumaczenia nieuwierzytelnionego liczy 1800 znaków (łącznie ze spacjami).

Przekazywanie tłumaczeń

Tekst do tłumaczenia można do nas przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną pocztą. Istnieje możliwość przesłania tekstu tylko w celu wyceny - przedstawiamy wówczas ofertę cenową i proponujemy termin wykonania tłumaczenia. Gotowe tłumaczenie przekazujemy zapisane w pliku elektronicznym, a na życzenie klienta również w postaci wydruku. W zależności od potrzeb klienta przesyłamy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 
W celu otrzymania bezpłatnej wyceny tłumaczenia  prosimy o skorzystanie z naszego formularza w zakładce CENNIK, lub sugerujemy wysyłanie tekstu do  tłumaczenia na adres biuro@calitate.pl
 
Orientacyjny koszt tłumaczenia przedstawimy najpóźniej w dwa dni licząc od dnia złożenia zapytania.