main theme

rumuński pn-śr 9:00 (poziom 0) W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

CENA: 600 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki i środy: 9.00-10:30

rozpoczęcie 6 grudnia (środa) 2017

 

OPIS: 

Kurs obejmuje 60h lekcyjnych podzielonych na 2 semestry po 30h. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie podstawowym, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom 0)

A 1.1

A1.2

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 30 listopada 2017

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 30 spotkań x 90 min odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie ul. Chopina 10

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

 

 

I SEMESTR

grudzień: 6,11,13,18,20

styczeń:8, 10

Ferie w województiwe mazowieckim 15.01. - 28. 01.

luty: 5,7,12,14,19,21,26,28

 

II SEMESTR

marzec: 5,7,12,14,19,21,26,28

kwiecień: 4,9,11,16,18,23,25 

 

płatność za I semestr w całości tj. 600 zł  do 4 grudnia 2017 lub w dwóch ratach po 300 zł

I rata / zaliczka - 300 zł do 4.12.17, II rata - 300 zł do 05.01.18

płatność za  II semestr w całości tj. 600 zł do 5 lutego 2018 lub w dwóch ratach po 300 zł

I rata - 300 zł do 05.02.18, II rata - 300 zł do 05.03.18