main theme

Oferta dla firm

 
Na życzenie klienta organizujemy specjalistyczne kursy języka rumuńskiego.
 
Nasza oferta obejmuje:
  • kursy komunikacyjne i specjalistyczne, dopasowane do wymagań i specyfiki klienta, przeprowadzane w siedzibie firmy,
  • zajęcia prowadzone w grupach (maksymalnie 10 osób) i indywidualnie na różnych poziomach trudności,
  • bezpłatne testy i rozmowy kwalifikacyjne mające na celu rozpoznanie poziomu językowego słuchaczy,
  • przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych w zależności od typu kursu,
  • stały monitoring postępów językowych w postaci testów w trakcie i na końcu kursu,
  • raport oceniający, stanowiący analizę postępów językowych słuchacza i zawierający zalecenia dotyczące dalszego kształcenia.
 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów polskich. Sposób prowadzenia zajęć uzależniony jest od osobowości słuchaczy, z położeniem nacisku na umiejętność efektywnej komunikacji.