main theme

kurs rumuńskiego wt-czt (poziom A2+) - W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO POZIOM A2

 

CENA: 600 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

wtorki i czwartki: 17:15 - 18:45

rozpoczęcie 9 stycznia (wtorek) 2018

 

OPIS:

Kurs adresowany jest do słuchaczy kursu CALITATE A2.1, którzy chcą kontynuować naukę rumuńskiego na poziomie A2.2 a także do osób, które odbyły co najmniej 60 h nauki języka. Osoby,które nie były słuchaczami naszych kursów zostaną poproszone o napisanie krótkiego testu kwalifikującego do uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie.

Kurs A2 obejmuje 60h lekcyjnych podzielonych na 2 semestry po 30 h. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom A2)

A 2.1

A2.2

 

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do  15 grudnia 2017

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

UWAGA: na ten kurs mamy już tylko 3 wolne miejsca

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, ul. Chopina 10

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

 

II SEMESTR

styczeń:9,11

Ferie w województiwe mazowieckim 15.01. - 28. 01.

luty: 6,8,13,15,20,22,27

marzec: 6,8,13,15,20,22

 

płatność za  II semestr w całości tj. 600 zł do 5 stycznia 2018 lub w dwóch ratach po 300 zł

I rata - 300 zł do 05.01.18, II rata - 300 zł do 05.02.18