main theme

kurs rumuńskiego (poziom B2.2) - KR

KURS RUMUŃSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH (B2)

 

 CENA : 750 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

wtorki  18:00-19:30

Rozpoczęcie 8 października 2019

 

OPIS: 

Kurs adresowany jest do słuchaczy szkoły CALITATE, którzy ukończyli kurs na poziomie B1.2 i chcą kontynuować naukę rumuńskiego na poziomie B2 a także do osób, które odbyły co najmniej 180 h nauki języka. Osoby,które nie były słuchaczami naszych kursów zostaną poproszone o napisanie krótkiego testu kwalifikującego do uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie.

Kurs B2.2 obejmuje 60 h lekcyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs (poziom B2.2)

B2.2 / I

 B2.2 / II

 

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

 

ZAPISY:

 

Zapisy potrwają  do 15 września 2019

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min w cenie 750 zł odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełnienie formularza jest wyłącznie wstępną rezerwacją miejsca na kursie.

 

MIEJSCE:

ul. św. Filipa w Krakowie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Początek: 8 października

I semestr

X: 8,15,22,29

XI:5,12,19,26

XII:3,10,13 (przerwa od 23 XII-6 I)

I: 7,14,21 (27 I - 9 II FERIE)

II: 11

 

II semestr

II: 18,25

III:3,10,17,24,31

IV: 7,14,21,28

V: 5,12,19,26

26  V  - TEST sprawdzający poziom wiedzy

 

płatność za  I semestr w całości tj. 750 zł  po 15 września, w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości o tym, że zebrała się wymagana liczba osób do powołania kursu.

płatność za II semestr do 10 lutego 2020, na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwa płatność w 2 ratach