main theme

kurs rumuńskiego (poziom B2.1) wt-czt W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH (B2.1)

 

 CENA : 600 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMIN ZAJĘĆ

środy od 19:00 - 20.30

rozpoczęcie 15 listopada 2018

OPIS: 

Kurs adresowany jest do słuchaczy kursu CALITATE, którzy ukończyli kurs na poziomie B1.2 i chcą kontynuować naukę rumuńskiego na poziomie B2 a także do osób, które odbyły co najmniej 160 h nauki języka. Osoby,które nie były słuchaczami naszych kursów zostaną poproszone o napisanie krótkiego testu kwalifikującego do uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie.

Kurs B2 obejmuje 60h lekcyjnych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom B2.1)

B2.1 - 30 h

B2.1- 30 h

 

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 30 października 2018

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min w cenie 600 zł odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie ul. Chopina 10

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

 

I SEMESTR- B2.1 (środy)

 

listopad: 14,21,28

grudzień: 5,12,19

styczeń: 9, 16, 23

28.I - 10 II FERIE W MAZOWIECKIM

luty: 13,20,27

marzec: 6,13,20

 

płatność za  I semestr w całości tj. 600 zł lub w 2 rartach po 300 zł