main theme

kurs rumuńskiego (poziom A2.2) poniedziałki W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH (poziom B1)

 

CENA: 690 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki 19.00 - 20.30

rozpoczęcie 14  października 2019

 

OPIS:

Kurs adresowany jest do słuchaczy kursu CALITATE A2.1, którzy chcą kontynuować naukę rumuńskiego na poziomie A2.1, a także do osób, które odbyły co najmniej 90 h nauki języka. Osoby,które nie były słuchaczami naszych kursów, zostaną poproszone o napisanie krótkiego testu kwalifikującego do uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie.

Kurs A2 obejmuje 60h lekcyjnych podzielonych na 2 semestry po 30 h. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na oferowanym kursie, w trakcie jednego semestru, uczestnicy opanują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs  (poziom A2)

A.1.1

A1.2

 

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają do 7 pażdziernika 2019

za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min w cenie 690 zł odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, ul. Chopina 10

Możliwa inna lokalizacja na Krakowskim Przedmieściu - szczegóły podamy wktótce

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

 

Początek 14 października

Semestr II - A2.2

X: 14,21,28

XI:4,18,25

XII:2,9,16 (przerwa od 23 XII-6 I)

I: 13,20 (27 I - 9 II FERIE)

II: 10,17 24

III:2 

 

Od  9 marca kontynuacja na poziomie  B1.1

Płatność za I semestr w całości tj. 690 zł w terminie 3 dni od chwili otrzymania wiadomości o tym, że zebrała się wymagana liczba osób do powołania kursu.