main theme

kurs rumuńskiego (poziom A1.2) wt- czt - Warszawa

 

KURS RUMUŃSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY (POZIOM A1.2)


 CENA : 600 zł / (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

wtorki i czwartki: 17:15-18.45

rozpoczęcie 19  lutego  2019

 

OPIS: 

Kurs obejmuje 60h lekcyjnych podzielonych na 2 semestry po 30 h. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie podstawowym, w trakcie jednego semestru uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj kursu 

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom 0)

A 1.1

A 1.2

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy na II semestr - A1.2 potrwają  do 14  lutego 2019

 Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15  spotkań x 90 min w cenie 600 zł od osoby za semestr odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, ul. Chopina 10

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:


II SEMESTR

luty:  19,21,26,28

marzec: 5,7,12,14,19,21,26,28

kwiecień:   2,4,9

 

płatność za  I semestr w całości tj. 600 zł do 10 lutego

w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwa płatność w 2 ratach