main theme

kurs rumuńskiego (poziom A1.2) poniedziałki W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

CENA: 690 zł  (30 h*)/ za semestr 

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki: 17:15-18:45

rozpoczęcie 14 października 2019

 

OPIS: 

Kurs obejmuje 30 h i jest adresowany do osób, które ukończyły poziom A1 (semestr A1.1) lub są po min. 30 h nauki języka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie podstawowym, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs dla początkujących (poziom A1)

A 1.1

A 1.2

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 7 września 2019

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min w cenie 690 zł od osoby odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie ul. Chopina 10

(możliwa inna lokalizacja na Krakowskim Przedmieściu - szczegóły wkrótce)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

semestr II -  A1.2

X: 14,21,28

XI:4,18,25

XII:2,9,16 (przerwa od 23 XII-6 I)

I: 13,20 (27 I - 9 II FERIE)

II: 10,17 24

III: 2 

 

24 - TEST sprawdzający wiedzę

Od  9 marca kontynuacja na poziomie A2.1

 

Płatność za semestr w całości tj. 690 zł w 3 dni od chwili otrzymania wiadomości o tym, że zebrała się wymagana liczba osób do powołania kursu.