main theme

kurs rumuńskiego (poziom 0) wtorki - czwartki W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH (POZIOM 0)

 

 CENA : 690 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMIN ZAJĘĆ

wtorki i czwartki od 17:15 - 18:45

wtorki i czwartki od 19:00 - 20:30

rozpoczęcie 1 października 2019

OPIS:

Kurs obejmuje 60 h lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie podstawowym, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego, co ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom 0)

A 1.1

A1.2

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 15 września 2019

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min w cenie 690 zł odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełnienie formularza jest wyłącznie wstępną rezerwacją miejsca na kursie.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie ul. Chopina 10

Możliwa iinna lokalizacja na Krakowskim Przedmieściu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

I semestr - A1.1

X: 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31

XI: 5,7,12,14,19

II semestr - A1.2

XI: 21,26,28

XII: 3,5,10,12,17,19 (przerwa  świąteczna od 23 XII-6 I)

I: 7,9,14,16,21,23

23 I - TEST sprawdzający poziom wiedzy

FERIE 27 I - 9 II

Po feriach możliwość kontynuacji na poziomie A2.1

 

płatność za  I semestr w całości tj. 690 zł  po 15 września, w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości o tym, że zebrała się wymagana liczba osób do powołania kursu.

płatność za II semestr do 15 listopada 2019, na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.