main theme

kurs rumuńskiego (poziom 0) wt- czt - Warszawa

 

KURS RUMUŃSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY (POZIOM 0)


 CENA : 600 zł / (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

wtorki i czwartki: 17:15-18.45

rozpoczęcie 6 listopada 2018

 

OPIS: 

Kurs obejmuje 60h lekcyjnych podzielonych na 2 semestry po 30 h. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie podstawowym, w trakcie jednego semestru uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj kursu 

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom 0)

A 1.1

A 1.2

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 30 października 2018

 Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 30 spotkań x 90 min w cenie 600 zł od osoby za semestr (15 spotkań w semestrze) odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, ul. Chopina 10

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

 

I SEMESTR

listopad:  6,8,13,15,20,22,27,29

grudzień: 4,6,11,13,18,20

styczeń: 8

 

płatność za  I semestr w całości tj. 600 zł lub w dwóch ratach po 300 zł