main theme

kurs rumuńskiego (poziom 0) poniedzialki W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH (POZIOM 0)

 

 CENA : 600 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMIN ZAJĘĆ

poniedziałki od 17:15 - 18:45

rozpoczęcie 18 lutego 2019

OPIS: 

 

Kurs obejmuje 30 h lekcyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie podstawowym, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego, co ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom 0)

A 1.1

A1.2

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 14 lutego 2019

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min w cenie 600 zł odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie ul. Chopina 10

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

Początek: 18 lutego

 

luty: 18,25

marzec: 4,11,18,25

kwiecień:1,8,15,29

maj: 6, 13,20,27

czerwiec: 3

 

płatność za  I semestr w całości tj. 600 zł do 14 lutego

w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwa płatność w 2 ratach