main theme

kurs rumuńskiego (poziom 0) pn-śr - KR

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

CENA: 690 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki - środy: 18:00-19:30

rozpoczęcie 7 października (poniedziałek) 2019

 

OPIS: 

Kurs obejmuje 60 h lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie podstawowym, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego, co ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom 0)

A 1.1

A1.2

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 15 września 2019

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min w cenie 690 zł odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełnienie formularza jest wyłącznie wstępną rezerwacją miejsca na kursie.

 

MIEJSCE:

ul. św. Filipa w Krakowie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Początek: 7 października

I semestr

X: 7,9,14,16,21,23,28,30

XI:4,6,13,18,20,25,27

II semestr

XII:2,4,9,11,16,18 (przerwa od 23 XII-6 I)

I: 8,13,15,20,22 (27 I - 9 II FERIE)

II: 10,12,17,19

 

19 II  - TEST sprawdzający poziom wiedzy

Możliwość kontynuacji na poziomie A2.1

płatność za  I semestr w całości tj. 690 zł  po 15 września, w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości o tym, że zebrała się wymagana liczba osób do powołania kursu.

płatność za II semestr do 25 listopada 2019, na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.