main theme

kurs rumuńskiego pn - śr (poziom A2) - Kr

 

 

 CENA : 600 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki i środy: 18:00-19:30

rozpoczęcie 10 stycznia 2018

OPIS: 

Kurs adresowany jest do słuchaczy kursu CALITATE, którzy ukończyli I  semestr na poziomie A2.1 i  chcą kontynuować naukę rumuńskiego na poziomie A2.2, a także do osób, które odbyły co najmniej 60 h nauki języka. Osoby,które nie były słuchaczami naszych kursów zostaną poproszone o napisanie krótkiego testu kwalifikującego do uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie.

Kurs A2.2 obejmuje 30h lekcyjnych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom A2)

A 2.1

A2.2

 

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 15 grudnia 2017

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

II SEMESTR

styczeń: 10, 15,17, 22,24,29,31

luty: 5,7,26,28

Ferie w Małopolsce 12.02. - 25.02.

marzec: 5,7,12,14

 

płatność za  II semestr w całości tj. 600 zł do 5 stycznia 2018 lub w dwóch ratach po 300 zł

I rata - 300 zł do 05.01.18, II rata - 300 zł do 05.02.18

 

MIEJSCE:

Centrum Edukacyjne EDUKUS ul. św. Filipa 16/ 14 (III piętro) w Krakowie.

 

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 

Przystanek -  BASZTOWA / STARY KLEPARZ

Linie tramwajowe: 0, 2, 4, 14, 15, 20, 76, 77, 79
Linie autobusowe: 124, 152, 352, 424, 902