main theme

kurs rumuńskiego - kurs konwersacyjny (open level) - Kr

 

KURS RUMUŃSKIEGO OPEN LEVEL  

UWAGA! Obecny kurs rozpoczął się 13 listopada i potrwa do końca lutego.

Osoby, zainteresowane  tymi zajęciami, mogą dołączyć do grupy od 29 stycznia na 5 spotkań w cenie połowy kursu tj. 375 zł.

Osoby zainteresowane kursami konwersacyjnymi w późniejszym  terminie proszone są o wiadomość na

biuro@calitate.pl z dopiskiem OPEN LEVEL

 

CENA :  750 zł / osoba  (22 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

wtorki  19:45 - 21.15

 

rozpoczęcie 13  listopada 2018

OPIS: 

Kurs obejmuje 10 spotkań po 90 min (= 2 h lekcyjne)  i jest adresowany do osób po min. 180 h nauki języka. Kurs  będzie miał charakter otwarty. Zajęcia prowadzone przez lektora bedą okazją do zgłebiania zagadnieniań dotyczących obyczajów i kultury Rumunii przy jednoczesnym wzbogacaniu słownictwa. Zajęcia prowadzone w oparciu o pracę z różnorodnymi tekstami służącymi rozwijaniu umiejętności konwersacji na rozmaite tematy. Dodatkowo, lektor będzie starał się na bieżąco reagować na indywidualne problemy poszczególnych uczestników grupy.

 

ZAPISY:

Obecny kurs potrwa do końca lutego. Osoby, ktore chciałyby dołączyć od 29 stycznia na 5 spotkań w cenie połowy kursu, lub później - jeśli będzie kontynuacja - proszone są o wiadomość na biuro@calitate.pl z dopiskiem OPEN LEVEL (patrz informacja wyżej)

MIEJSCE:

ul. św. Filipa w Krakowie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ :

OPEN LEVEL (wtorki  19:45)

listopad 13,20

grudzień: 4,11

styczeń: 8,29

14 I - 27 I FERIE W MAŁOPOLSCE

luty: 5,12,19,26