main theme

kurs rumuńskiego dla średnio zaawansowanych wt-czt (poziom B1) - W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH (poziom B1)

 

CENA: 600 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

wtorki i czwartki: 17:15 - 18:45

rozpoczęcie 29 marca (czwartek) 2018

 

OPIS:

Kurs adresowany jest do słuchaczy kursu CALITATE A2.2, którzy chcą kontynuować naukę rumuńskiego na poziomie B1.1 a także do osób, które odbyły co najmniej 120 h nauki języka. Osoby,które nie były słuchaczami naszych kursów zostaną poproszone o napisanie krótkiego testu kwalifikującego do uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie.

Kurs B1 obejmuje 60h lekcyjnych podzielonych na 2 semestry po 30 h. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na oferowanym kursie, w trakcie jednego semestru, uczestnicy opanują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs  (poziom B1)

B.1.1

B1.2

 

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do  15 marca 2018

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, ul. Chopina 10

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

 

I SEMESTR- B1.1 

marzec : 29

kwiecień: 5,10, 12, 17, 19, 24 

maj: 8, 10,15,17,22,24,29

czerwiec:5

 

płatność za  I semestr w całości tj. 600 zł do 20.03.18 lub w dwóch ratach po 300 zł

I rata - 300 zł do 20.03.18, II rata - 300 zł do 20.04.18