main theme

kurs rumuńskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B2.1) - KR

KURS RUMUŃSKIEGO DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH (B2)

 

 CENA : 550 zł / semestr (20 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki  18:00-19:30

Rozpoczęcie 1 kwietnia 2019

 

OPIS: 

Kurs adresowany jest do słuchaczy szkoły CALITATE, którzy ukończyli kurs na poziomie B1.2 i chcą kontynuować naukę rumuńskiego na poziomie B2 a także do osób, które odbyły co najmniej 180 h nauki języka. Osoby,które nie były słuchaczami naszych kursów zostaną poproszone o napisanie krótkiego testu kwalifikującego do uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie.

Kurs B2.1 obejmuje 40h lekcyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs (poziom B2.1)

B2.1 / I

 B2.1 / II

 

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY

Zapisy potrwają  do 10 marca 2019

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 10 spotkań x 90 min na semestr odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

kwiecień:1,8,15,29

maj: 6, 13, 20, 27

czerwiec: 3,10

 

płatność za  semestr w całości do 15 marca  tj. 550 zł 

w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwa płatność w 2 ratach

 

MIEJSCE:

 ul. św. Filipa w Krakowie.