main theme

kurs rumuńskiego dla średnio zaawansowanych (poziom B1.2) - KR

KURS RUMUŃSKIEGO DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH (B1.2)

 

 CENA : 600 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki  18:00-19:30

Rozpoczęcie 30 pażdziernika 2018

 

OPIS: 

Kurs adresowany jest do słuchaczy szkoły CALITATE, którzy ukończyli kurs na poziomie B1.1 i chcą kontynuować naukę rumuńskiego na poziomie B1.2 a także do osób, które odbyły co najmniej 120 h nauki języka. Osoby,które nie były słuchaczami naszych kursów zostaną poproszone o napisanie krótkiego testu kwalifikującego do uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie.

Kurs B1.2 obejmuje 30h lekcyjnych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs (poziom B1)

B1.1

 B1.2

 

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY

Zapisy potrwają  do 5  października 2018

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min na semestr odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

listopad: 5,12,19,26

grudzień: 3,10,17

styczeń: 7

14.I - 27 I FERIE W MAŁOPOLSCE

styczeń: 28

luty: 4,11,18,25

marzec: 4,11

 

płatność za  semestr w całości tj. 600 zł  lub w dwóch ratach po 300 zł

 

MIEJSCE:

 ul. św. Filipa w Krakowie.