main theme

kurs rumuńskiego dla średnio zaawansowanych (poziom A2) W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH

 

 CENA : 600 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki i środy: 19:00-20:30

rozpoczęcie 29 marca (czwartek) 2018

OPIS: 

Kurs adresowany jest do słuchaczy kursu CALITATE, którzy ukończyli kurs na poziomie A1 i  chcą kontynuować naukę rumuńskiego na poziomie A2, a także do osób, które odbyły co najmniej 60 h nauki języka. Osoby,które nie były słuchaczami naszych kursów zostaną poproszone o napisanie krótkiego testu kwalifikującego do uczestnictwa w zajęciach na danym poziomie.

Kurs A2.1 obejmuje 30h lekcyjnych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom A2)

A 2.1

A2.2

 

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 15 marca 2018

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 15 spotkań x 90 min odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie ul. Chopina 10

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

 

I SEMESTR- A2.1 

marzec : 29

kwiecień: 5,10, 12, 17, 19, 24 

maj: 8, 10,15,17,22,24,29

czerwiec:5

 

płatność za  I semestr w całości tj. 600 zł do 20.03.18 lub w dwóch ratach po 300 zł

I rata - 300 zł do 20.03.18, II rata - 300 zł do 20.04.18