main theme

kurs rumuńskiego dla początkujących (poziom 0) pn–śr W-wa

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

CENA: 600 zł  (30 h*)/ za semestr 

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki i środy: 17.15-18.45

poniedziałki i środy: 19:00 - 20.30

rozpoczęcie 19 marca (poniedziałek) 2018

 

OPIS: 

Kurs obejmuje 60h lekcyjnych podzielonych na 2 semestry po 30 h. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie podstawowym, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego co ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom 0)

A 1.1

A1.2

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 15 marca 2018.

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 30 spotkań x 90 min odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie ul. Chopina 10

* istnieje możliwość zmiany miejsca prowadzenia zajęć, na inne w pobliskiej lokalizacji

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I OPŁAT:

 

I SEMESTR

marzec: 19,21,26,28

kwiecień: 4,9,11,16,18,23,25

maj:7,9,14,16

II SEMESTR

maj: 21,23,28,30

czerwiec: 4,6,11,13,18,20,25, 27

lipiec: 2,4,9

 

płatność za I semestr w całości tj. 600 zł  do 5 marca 2018 lub w dwóch ratach po 300 zł

I rata / zaliczka - 300 zł do 15.03.18, II rata - 300 zł do 15.04.18

płatność za  II semestr w całości tj. 600 zł do 5 maja 2018 lub w dwóch ratach po 300 zł

I rata - 300 zł do 15.05.18, II rata - 300 zł do 15.06.18