main theme

kurs rumuńskiego dla początkujących pn-śr (poziom A1.2) - KR

 

KURS RUMUŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 

CENA: 600 zł / semestr (30 h*)

*godzina lekcyjna = 45 min

 

TERMINY ZAJĘĆ:

poniedziałki - środy: 19:45-21.15

rozpoczęcie 30 stycznia (poniedziałek) 2019

 

OPIS: 

Kurs obejmuje 30 h lekcyjnych i jest dedykowany osobom, które chcą kontynuować kurs po ukończeniu semestu A1.1 w szkole CALITATE lub, które są po co najmniej 30 h nauki języka.

Osoby, ktore nie uczyły się wcześniej w CALITATE są proszone o zgłoszenie się wcześniej w celu napisania TESTU kwalifikującego do grupy. 

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min (2 h lekcyjne). Na kursie podstawowym, w trakcie jednego semestru, uczestnicy kursu opanowują materiał odpowiadający połowie poziomu językowego, co ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj kursu

semestr I

semestr II

Kurs podstawowy  (poziom 0)

A 1.1

A1.2

 Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Każdy uczestnik, który zaliczy test, otrzymuje dyplom ukończenia kursu z poświadczeniem poziomu znajomości języka. Dla uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki czekają nagrody!

 

ZAPISY:

Zapisy potrwają  do 30 stycznia 2019

Prosimy o zgłoszenia wyłącznie za pomocą FORMULARZA.

Kurs w wymiarze 30 spotkań x 90 min odbędzie się, jeśli zbierze się grupa min. 7 osób.

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10 osób.

O miejscu na kursie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MIEJSCE:

ul. św. Filipa w Krakowie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 II semestr - poziom A1.2

styczeń: 30

luty 4,6,11,13,18,20,25,27

marzec: 4,6,11,13,18,20

 

płatność za  II semestr w całości tj. 600 zł 

po uzgodnieniu z lektorem możliwość płatności w dwóch ratach po 300 zł